Om oss

Nyland – Åbolands idrottsdistrikt r.f.

Nyland-Åbolands Idrottsdistrikt (NÅID) är en regional intresseorganisation för svenskspråkiga och tvåspråkiga registrerade idrottsföreningar vilka arbetar för fysisk fostran och är verksamma i Nyland och Åboland. NÅID utgör ett distrikt inom det finlandssvenska riksförbundet för idrott, Finlands Svenska Idrott (FSI). Anders Wikholm är ordförande för NÅID och Hilding Wikner fungerar som verksamhetsledare.

SKIDNING ÄR KUL

Vår verksamhet bygger på vårt motto att ha kul och tillsammans träna och utvecklas.

NÅID Skidutskott

NÅID skidutskott, eller SkidNÅID, är ett arbetsutskott inom NÅID, som utgörs av en ordförande och utskottsmedlemmar. Josephine Åberg är skidutskottets ordförande fr.o.m. 2023 och de övriga utskottsmedlemmarna är Catherine Strandell, Jennie Lindvall, Wilma Westerlund. Tony Björk, Niklas Nyman och Benjamin Holmgren. Robin Fröberg sitter med i ”stora” NÅID:s styrelse.

NÅID skidnings viktigaste uppgift är att stöda medlemsföreningarnas satsning på juniorer samt att arrangera distriktsmästerskapstävlingen NÅIDM. NÅID skidning arrangerar läger för juniorer, träningsdagar, uppmuntrar skidutövning för barn och unga samt koordinerar och arrangerar föreläsningar och träningar för medlemsföreningarna. NÅID skidning har ett nära samarbete med FSS och ÖID skidning.

Tjänster

NÅID erbjuder skidföreningarna och idrottarna: lägerverksamhet; föreläsningar om träning, skidteknik och vallning; tester och utrustning; personliga tränare; etc.

TA KONTAKT!

Utrustning

SkidNÅID har 12 par rullskidor som kan lånas ut till föreningarna vid behov:

  • Marwe Classic XC800, 3+3 par SNS/NNN
  • Marwe Skating 610A, 3+3 par SNS/NNN

SkidNÅID har en laktatmätare (Lactate Scout+) som vid behov också kan användas vid föreningarnas testtillfällen. Kostnad ca. 5€/test.


Föreningar

Länkar till NÅID Skidföreningarnas hemsidor:

Borgå Akilles
IK Trissan
Ingå IF
Kimito SF
Kyrkslätt IF
Lappträsk Idrottare
Liljendal IK
Lovisa Tor
Pargas IF
Sibbo Vargarna
Österby SK


Dokument

Länkar till våra dokument:

NÅID stadgar
NÅIDM tävlingsregler
SkidNÅID spelregler